Szkolenie staż na start. Księgowy, analityk kosztów.

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

KADRY I PŁACE - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (BEZPŁATNE SZKOLENIA I STAŻE UE)

ZREALIZOWANE ARCHIWUM

 

 

 

Od księgowego do dyrektora finansowego dzieli kilka szczebli - zacznij wspinać się już dziś

Pracownicy kadr, płac, finansów i księgowości są w pierwszej dziesiątce najbardziej poszukiwanych zawodów świata

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Formy zgłoszenia udziału w projekcie:
 • mail na adres: biuro@tmsaudit.pl;
 • pocztą na adres biura projektu;
 • faxem: 17 870 05 55;
 • osobiście w dni robocze w godz 9:00 - 14:00

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

BUDYNEK GOLKLUB

 
Telefony informacyjne:
 • kom.: 516 045 049
 • kom.: 513 093 320

 

 

Termin: Brak dostępnych terminów.

Godziny: 8:00 - 16:00

Lokalizacja: Rzeszów

Cena: Brak dostępnych terminów.

Zapisz do pdf
ZAMÓW

ZREALIZOWANE ARCHIWUM

 

 

 

Od księgowego do dyrektora finansowego dzieli kilka szczebli - zacznij wspinać się już dziś

Pracownicy kadr, płac, finansów i księgowości są w pierwszej dziesiątce najbardziej poszukiwanych zawodów świata

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Formy zgłoszenia udziału w projekcie:
 • mail na adres: biuro@tmsaudit.pl;
 • pocztą na adres biura projektu;
 • faxem: 17 870 05 55;
 • osobiście w dni robocze w godz 9:00 - 14:00

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

BUDYNEK GOLKLUB

 
Telefony informacyjne:
 • kom.: 516 045 049
 • kom.: 513 093 320

 

 

 

Program szkolenia:

DWIE SPECJALIZACJE:

 

KADRY I PŁACE - 128 godz.

 • 
kodeks pracy
 • przepisy emerytalno- rentowe
 • 
czas pracy
 • 
dokumentacja osobowa
 • deklaracje ZUS
 • wynagrodzenia
 • 
zasiłki i świadczenia
 • deklaracje
 • 
listy płac
 • 
system Płatnik

 

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - 128 godz.

 • funkcje rachunkowości
 • księgi rachunkowe
 • sprawozdawczość finansowa
 • aktywa i pasywa
 • przychody i koszty
 • podatek dochodowy
 • podatek VAT
 • bilans i rachunek zysków i strat

Kurs jest adresowany przede wszystkim do osób chcących rozpocząć swoją karierę zawodową na stanowiskach związanych z kadrami – płacami oraz finansami - rachunkowością jak również dla osób zainteresowanych tematyką obsługi firm w zakresie działów kadry, płace, finanse, rachunkowość oraz osób które w swoją przyszłą karierę zawodową planują związać z w/w działami.

Projekt adresowany jest do 70 os. bezrobotnych należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • kobiety (bezrobotne)
 • osoby długotrwale bezrobotne

Nabycie umiejętności z zakresu kadr, płac, finansów i rachunkowości przez osoby bezrobotne zainteresowane zmianą bądź podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników projektu - praca w grupach, dyskusje na forum grupy, studia przypadków, praca indywidualną, wykłady z omówieniem przykładów z życia zawodowego i prezentacją multimedialną. 
 
Przedmiotem zajęć będą realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Zepewniamy

 • materiały szkoleniowe;
 • catering;
 • noclegi;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • stypendia szkoleniowe;
 • stypendia stażowe;
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;

Opiekun szkolenia

Małgorzata Janik - Stec

TEL. 516 045 049
stecmalgorzata@tmsaudit.pl

Zobacz wszystkie terminy tego szkolenia

Brak dostępnych terminów!

Powiadom mnie o kolejnym terminie tego szkolenia

POWIADOM

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.