DROGA DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - TMS

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

DROGA DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 

Projekt pt. „DROGA DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

Nr. projektu RPPK.07.01.00-18-0105/18

 

Projekt dedykowany osobom bezrobotnym, którego celem jest umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego do dnia 31.03.2020r.

Zapraszamy do zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona!

 

Skorzystaj z szansy i zaplanuj swoją karierę zawodową!

 

W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie:

- księgowość

- spedycja - logistyka

- specjalista ds. social media

- pracownik biurowy/sekretarka

- i inne kwalifikacje

    

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

REKRUTACJA CIĄGŁA

 

Zapisz się do projektu:

Do pobrania formularz zgłoszeniowy z załącznikami.

- prześlij drogą elektroniczną na adres: biuro@tmsaudit.pl

- prześlij za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu

- złóż osobiście w Biurze Projektu w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

 

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

BUDYNEK TEHO Sport

 

Telefony informacyjne:

 • tel.: 17 870 05 55

 • kom.: 516 045 049

 • kom.: 513 093 320

Termin: Brak dostępnych terminów.

Godziny: 8:00 - 16:00

Lokalizacja: Rzeszów

Cena: Brak dostępnych terminów.

Zapisz do pdf
ZAMÓW

 

Projekt pt. „DROGA DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

Nr. projektu RPPK.07.01.00-18-0105/18

 

Projekt dedykowany osobom bezrobotnym, którego celem jest umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego do dnia 31.03.2020r.

Zapraszamy do zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona!

 

Skorzystaj z szansy i zaplanuj swoją karierę zawodową!

 

W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie:

- księgowość

- spedycja - logistyka

- specjalista ds. social media

- pracownik biurowy/sekretarka

- i inne kwalifikacje

    

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

REKRUTACJA CIĄGŁA

 

Zapisz się do projektu:

Do pobrania formularz zgłoszeniowy z załącznikami.

- prześlij drogą elektroniczną na adres: biuro@tmsaudit.pl

- prześlij za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu

- złóż osobiście w Biurze Projektu w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

 

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

BUDYNEK TEHO Sport

 

Telefony informacyjne:

 • tel.: 17 870 05 55

 • kom.: 516 045 049

 • kom.: 513 093 320

Grupa docelowa:

Ilość osób objętych projektem: 70 osób

 

Kogo zapraszamy?

Projekt jest dedykowany jest kobietom oraz osobom o niskich kwalifikacjach, pozostającym bez zatrudnienia, mającym powyżej 30 lat, zamieszkującym wg Kodeksu Cywilnego teren województwa podkarpackiego, spełniającym minimum jedno z kryteriów:

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

 • osoba bezrobotna wg definicji BAEL (czyli osoba bezrobotna w rozumieniu badania   aktywności ekonomicznej ludności)

 

Co oferujemy w ramach uczestnictwa w projekcie?

- wsparcie podstawowe:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)

 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych

 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

- wsparcie dodatkowe:

 • stypendium szkoleniowe

 • stypendium stażowe

 • catering w trakcie szkoleń

 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń zawodowych

 • zwrot kosztów noclegu dla osób dojeżdżających z odległych rejonów województwa

 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem w trakcie stażu / praktyki zawodowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia przez os. bezrobotnych objętych projektem dzięki zdobyciu doświadczenia zawodowego, zwiększeniu wiary we własne możliwości oraz nabycie nowych kwalifikacji do dnia 31.03.2020r.

Projekt skierowany jest do 70 os. bezrobotnych w wieku pow. 29 r.ż. należące do co najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osób o niskich kwalifikacjach zawodowych
zamieszkałe zgodnie z KC w woj. podkarpackim.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników projektu - praca w grupach, dyskusje na forum grupy, studia przypadków, praca indywidualną, wykłady z omówieniem przykładów z życia zawodowego i prezentacją multimedialną. 
 
Przedmiotem zajęć będą realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Zepewniamy

 • materiały szkoleniowe;
 • catering;
 • noclegi;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • stypendia szkoleniowe;
 • stypendia stażowe;
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;

Opiekun szkolenia

Małgorzata Stec

TEL. 516045049
stecmalgorzata@tmsaudit.pl

Powiadom mnie o kolejnym terminie tego szkolenia

POWIADOM

Dokumenty do pobrania

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.