PROJEKT DLA MŁODYCH POWER "CZAS NA ROZWÓJ ZAWODOWY" - TMS

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

PROJEKT DLA MŁODYCH POWER "CZAS NA ROZWÓJ ZAWODOWY"

Szkolenia zawodowe dla osób pracujących oraz biernych zawodowo.

Staże dla biernych zawodowo.

Rekrutacja w trakcie.

 

Nr. projektu POWR.01.02.01-18-0085/18

Zapraszamy do zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona!

Skorzystaj z szansy i zaplanuj swoją karierę zawodową!


W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

REKRUTACJA CIĄGŁA

 

Zapisz się do projektu:

Zadzwoń do nas pod nr tel. 17 870 05 55 i zgłoś swoją chęć udziału w projekcie

lub odwiedź osobiście Biuro Projektu w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

 

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

BUDYNEK TEHO Sport

 

Telefony informacyjne:

 • tel.:   17 870 05 55

 • kom.: 516 045 049

 • kom.: 513 093 320

Termin: 20 Styczeń 2019

Godziny: 8:00 - 16:00

Lokalizacja: Rzeszów

Cena: 0,00 pln

Zapisz do pdf
ZAMÓW

Szkolenia zawodowe dla osób pracujących oraz biernych zawodowo.

Staże dla biernych zawodowo.

Rekrutacja w trakcie.

 

Nr. projektu POWR.01.02.01-18-0085/18

Zapraszamy do zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona!

Skorzystaj z szansy i zaplanuj swoją karierę zawodową!


W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

REKRUTACJA CIĄGŁA

 

Zapisz się do projektu:

Zadzwoń do nas pod nr tel. 17 870 05 55 i zgłoś swoją chęć udziału w projekcie

lub odwiedź osobiście Biuro Projektu w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

 

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

BUDYNEK TEHO Sport

 

Telefony informacyjne:

 • tel.:   17 870 05 55

 • kom.: 516 045 049

 • kom.: 513 093 320

Grupa docelowa:

Ilość osób objętych projektem: 60 osób

 

Kogo zapraszamy?

Uczestnikami projektu będzie 60 os. (w tym min. 38 kobiet) młodych, zamieszkałych na trenie woj. podkarpackiego wg KC, w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami z poniższych grup zgodnie z definicjami zwartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (z wyłączeniem os. należących do gr. docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.):

 • 1. bierni zawodowo os., które w danej chwili nie tworzą̨ zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), tzw. os. z kat. NEET (spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 40 os.
 • 2. osoby pracujące tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 20 os.

 

Co oferujemy w ramach uczestnictwa w projekcie?

- wsparcie podstawowe:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)
 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

- wsparcie dodatkowe:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • egzamin uzyskania kwalifikacji
 • catering w trakcie szkoleń
 • zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkoleń
 • zwrot kosztów dojazdu w trakcie stażu / praktyki zawodowej.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy dla 60 os. młodych do 29 r.ż. zamieszkujących woj. podkarpackie, w tym zwiększenie możliwości zatrudnieniowej 40 os. młodych do 29 r.ż. , biernych zawodowo, bez pracy, w tym w szczególności os., które nie uczestniczą̨ w kształceniu i szkoleniu [tzw. młodzież NEET) do dnia 30.06.2020r.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników projektu - praca w grupach, dyskusje na forum grupy, studia przypadków, praca indywidualną, wykłady z omówieniem przykładów z życia zawodowego i prezentacją multimedialną. 

 

Przedmiotem zajęć będą realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Zepewniamy

 • materiały szkoleniowe;
 • catering;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • stypendia szkoleniowe;
 • stypendia stażowe;

Opiekun szkolenia

Małgorzata Janik-Stec

TEL. 516045049
stecmalgorzata@tmsaudit.pl

Zobacz wszystkie terminy tego szkolenia

Powiadom mnie o kolejnym terminie tego szkolenia

POWIADOM

Dokumenty do pobrania

Brak dokumentów do wyświetlenia!

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.