Analiza wskaźnikowa - TMS

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

Analiza wskaźnikowa

 

ZREALIZOWANE ARCHIWUM

 

 

 

 

Moduł obowiązkowy do uzyskania tytułu - MAF

 

 

Nic tylko liczby, wskaźniki, liczby, wskaźniki ...

 

Formy zgłoszenia udziału:
 • mail na adres: biuro@tmsaudit.pl;
 • pocztą na adres biura projektu;
 • faxem: 17 784 00 80;
 • osobiście;

 

Adres biura:

36-001 Trzebownisko 928 B

 
Telefony informacyjne:
 • kom.: 516 045 049
 • kom.: 513 093 320

Termin: Brak dostępnych terminów.

Godziny: 9:00 - 16:00

Lokalizacja: Blue Diamond Hotel Active Spa****

Cena: Brak dostępnych terminów.

Zapisz do pdf
ZAMÓW

 

ZREALIZOWANE ARCHIWUM

 

 

 

 

Moduł obowiązkowy do uzyskania tytułu - MAF

 

 

Nic tylko liczby, wskaźniki, liczby, wskaźniki ...

 

Formy zgłoszenia udziału:
 • mail na adres: biuro@tmsaudit.pl;
 • pocztą na adres biura projektu;
 • faxem: 17 784 00 80;
 • osobiście;

 

Adres biura:

36-001 Trzebownisko 928 B

 
Telefony informacyjne:
 • kom.: 516 045 049
 • kom.: 513 093 320

 

Program szkolenia:

Dzień 1

Analiza wskaźnikowa z punku widzenia – MENEDŻERA

 • Analiza operacyjna

  • Marża brutto
  • Stopa zysku
  • EBIT, EBITDA, zysk operacyjny po opodatkowaniu
  • Poziom kosztów operacyjnych
  • Nadwyżka operacyjna
  • Dźwignia operacyjna
  • Analiza porównawcza
 • Gospodarowanie zasobami

  • Rotacja aktywów
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym (rotacja zapasów, okres ściągania należności, okres spłat zobowiązań)
  • Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich
 • Zyskowność

  • Zwrot z aktywów po opodatkowaniu
  • Zwrot aktywów przed spłatą odsetek i opodatkowaniem
  • Zwrot z rzeczywistej wartości aktywów
  • Ekonomiczna wartość dodana i zysk ekonomiczny
  • Gotówkowy zwrot z inwestycji
  • Strumień wolnej gotówki
 • Studium przypadku – Columbia Mining & Manufacturing

 

Analiza wskaźnikowa z punktu widzenia – WŁAŚCICIELA

 • Zwrot z inwestycji

  • Zwrot z kapitału własnego
  • Zwrot z kapitału akcjonariuszy zwykłych
  • Zysk na 1 akcję
  • Strumień gotówki na 1 akcję
  • Wzrost ceny akcji
  • Całkowity zwrot dla akcjonariuszy
 • Podział zysku

  • Dywidenda na 1 akcję
  • Stopa dywidendy
  • Procentowy podział zysku
  • Pokrycie dywidendy
  • Stosunek dywidendy do aktywów
 • Kryteria rynku kapitałowego

  • Wskaźnik cena/zysk (P/E ratio)
  • Współczynnik krotności strumienia gotówki
  • Stosunek wartości rynkowej do księgowej
  • Zmiana ceny na tle rynku
  • Źródła wartości
  • Wartość operacyjna firmy

 

DZIEŃ 2

Analiza wskaźnikowa z punku widzenia – KREDYTODAWCY

 • Płynność

  • Wskaźnik bieżący
  • Mocny test
  • Wartość przy szybkiej sprzedaży
 • Dźwignia finansowa

  • Zadłużenie aktywów
  • Udział zadłużenia w kapitale stałym
  • Stosunek zadłużenia do kapitału własnego
 • Obsługa zadłużenia

  • Pokrycie obciążeń odsetkowych
  • Porycie obsługi zadłużenia
  • Pokrycie stałych obciążeń
  • Analiza przepływów pieniężnych

 

Podsumowanie i quiz

 

 

Sala szkoleniowa

 

Minimalna ilość osób: 8

kandydaci na stanowisko: Analityka Finansowego

Cel szkolenia

Szkolenie Analiza wskaźnikowaumożliwia uczestnikom praktyczne opanowanie zagadnień w zakresie:

 • kompleksowa analiza wskaźnikowa z punktu widzenia menedżera
 • kompleksowa analiza wskaźnikowa z punktu widzenia właściciela
 • kompleksowa analiza wskaźnikowa z punktu widzenia kredytodawcy

Film  +  Prezentacja  + Ćwiczenia  +  Scenariusze  + Symulacje

Uczestnicy otrzymują w ramach szkolenia do pełnego wykorzystania w swoich miejscach pracy narzędzie analityczne oparte o aplikację Excel:

 • Valuation Calculator - kalkulator finansowy do oceny wartości firmy (analiza wskaźnikowa)

 

W trakcie szkolenia uczestnicy będą w praktyce wykorzystywać powyższy kalkulator do wyceny wartości firmy.

Zepewniamy

 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • możliwość rezerwacji noclegu.

Opiekun szkolenia

Tomasz Stec

TEL. 513 093 320
stectomasz@tmsaudit.pl

Zobacz wszystkie terminy tego szkolenia

Brak dostępnych terminów!

Powiadom mnie o kolejnym terminie tego szkolenia

POWIADOM

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.