Analiza finansowa . Kurs zaawansowany

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

GAF - Analiza finansowa

ZREALIZOWANE ARCHIWUM

 

 

 

Uzyskanie tytułu: GAF - głowny analityk finansowy

 

Szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku samodzielnego analityka finansowego  w zakresie praktycznym

Kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu: główny analityk finansowy

 
Formy zgłoszenia udziału:
 • mail na adres: biuro@tmsaudit.pl;
 • pocztą na adres biura projektu;
 • faxem: 17 784 00 80;
 • osobiście;

 

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

 
Telefony informacyjne:
 • kom.: 516 045 049
 • kom.: 513 093 320

Termin: Brak dostępnych terminów.

Godziny: 8:00 - 16:00

Lokalizacja: Rzeszów

Cena: Brak dostępnych terminów.

Zapisz do pdf
ZAMÓW

ZREALIZOWANE ARCHIWUM

 

 

 

Uzyskanie tytułu: GAF - głowny analityk finansowy

 

Szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku samodzielnego analityka finansowego  w zakresie praktycznym

Kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu: główny analityk finansowy

 
Formy zgłoszenia udziału:
 • mail na adres: biuro@tmsaudit.pl;
 • pocztą na adres biura projektu;
 • faxem: 17 784 00 80;
 • osobiście;

 

Adres biura projektu:

36-001 Trzebownisko 928 B

 
Telefony informacyjne:
 • kom.: 516 045 049
 • kom.: 513 093 320
Korzyści:
 
Uczestnik warsztatów poznaje praktycznie na licznych przykładach i ćwiczeniach jak wspomagać kierownictwo firmy w prawidłowym podejmowaniu KLUCZOWYCH decyzji:
 • jaki scenariusz inwestycyjny wybrać;
 • jak dobrze przygotować wniosek kredytowy;
 • jak optymalizować kluczowe koszty w firmie;
 • jak reagować na problemy w realizacji;
 • jak doprowadzić projekty do sukcesu bez przekraczania budżetu;
 • jak uzyskać maksymalne korzyści przy różnych ograniczeniach – kosztowych, czasowych, zasobowych;
 • jak zarządzać ryzykiem.
 
W czasach dużej konkurencyjności, w tym ze strony globalnych graczy biznesowych, często niesprzyjających uwarunkować markoekonomicznych (np. kolejne fale kryzysów finansowych), małe i średnie przedsiębiorstwa muszą wypracować nowy arsenał wspomagania swoich decyzji biznesowych. Dotychczasowe kompetencji w rejestracji i analizie kosztów, kalkulacji cenowych, kredytowych – okazują się dzisiaj NIEWYSTARCZAJĄCE. Analityk finansowy, który potrafi opracować scenariusze optymalizacyjne, przeprowadzić analizę ryzyka, stworzyć scenariusze decyzyjne i opomiarować efekty tych scenariuszy – staje się KLUCZOWĄ KOMPETENCJĄ w mały i średnim przedsiębiorstwie, którego ambicją jest rozwój i konkurencyjność w nowym, trudniejszym otoczeniu 
biznesowym.
 
Program szkolenia (112 godz.)
 
I. Optymalizacja decyzji finansowych -dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do przeprowadzania analiz optymalizacyjnych w organizacji biznesowej. W warunkach dużej konkurencji przedsiębiorstwo musi być w stanie poszukiwać najlepszych scenariuszy decyzyjnych.

II. Statystyka w finansach - analiza finansowa wymaga znajomości podstawowych reguł statystycznych, które mają zastosowanie w tworzeniu symulacji finansowych oraz w analizie odchyleń.
Uczestnicy zapoznają się z następującymi regułami statystycznymi:
- obliczanie średnich arytmetycznych, geometrycznych, harmonicznych, obliczenia mediany i mody
- obliczanie wariancji, odchylenia standardowego, korelacji, współczynnika zmienności
- obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń
- obliczanie regresji i testowanie hipotez

III. Symulacje finansowe w oparciu o model Monte Carlo - bardzo pożądaną umiejętnością w pracy analityka finansowego jest zdolność do budowania matematycznych modeli zdarzeń biznesowych i przeprowadzania symulacji tych zdarzeń. Dzięki temu można uwzględnić wszystkie możliwe scenariusze, wziąć pod uwagę rozmaite obszary ryzyka i niepewności. Za pomocą symulacji finansowych analityk jest w stanie przedstawić zarządowi kompleksową ocenę decyzyjną, wyliczyć prawdopodobieństwo różnych scenariuszy i wspomóc jak najlepszy model decyzyjny w przedsiębiorstwie.

IV. Analiza odchyleń i analiza wrażliwości - analiza odchyleń jest podstawowym zadaniem analityka w przedsiębiorstwie. Polega na pomiarze stopnia odchylenia wartości zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych i pozwala na określenie przyczyn ich powstania. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z analizą wrażliwości czy oceniania, dla jakich czynników (np. cena, wolumen sprzedaży, koszty stałe, koszty zmienne) wynik przedsiębiorstwa (np. zysk) jest najbardziej wrażliwy.

V. Analiza finansowa w zarządzaniu projektami - zarządzanie projektami staje się codziennością niemal w każdym przedsiębiorstwie. Analitycy wyposażeni w odpowiednie kompetencje mogą znacząco wspomóc menedżerów projektów w planowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu budżetów projektowych.
Uczestnicy w tym module przechodzą przez takie zagadnienia jak:
- planowanie budżetu projektowego od ogółu do szczegółu - makro (metoda konsensusu, metoda wskaźnikowa, metoda przydzielania, metoda funkcjonalna)
- planowanie budżetu projektowego od szczegółu do ogółu – mikro (metoda szablonu, metoda parametryczna, metoda WBS, metoda hybrydowa)
- planowanie analogiczne budżetu projektowego
- planowanie parametryczne budżetu projektowego
- kontrolowanie i monitoring budżetu projektowego (metoda EVT z ang. Earned Value Technique)

VI.Zarządzanie ryzykiem finansowym - wiele zdarzeń finansowych ma wpływ na wynik przedsiębiorstwa. Wpływ ten może być pozytywny lub negatywny. Zarząd przedsiębiorstwa nie ma bezpośredniej kontroli nad takimi zdarzeniami jak zmiana cen strategicznych surowców, cen walut i stóp procentowych. Dobre służby analityczne w przedsiębiorstwie mogą jednak zadbać o to, żeby zabezpieczyć się przed negatywnym wpływem tego typu zmian.

VII. Studium przypadku: Optymalizacja procesów firmy

Uczestnicy w grupach otrzymują zadanie przeprowadzania optymalizacji kilku kluczowych procesów w firmie . W kolejnym dniu w dyskusji moderowanej przez wykładowcę analizują przypadek wypracowując praktyczne podejście do zadań optymalizacyjnych w firmie.

 
VIII. Studium przypadku: Symulacja projektu inwestycyjnego w firmie

Uczestnicy w grupach otrzymują zadanie przeprowadzania symulacji Monte Carlo oraz analizy wrażliwości projektu inwestycyjnego w firmie. W kolejnym dniu w dyskusji moderowanej przez wykładowcę analizują przypadek wypracowując praktyczne podejście tworzenia symulacji inwestycyjnych w firmie.

IX. Studium przypadku: Rozliczanie projektu

X .Studium przypadku : Zabezpieczenie transakcji - uczestnicy w grupach otrzymają zadanie przygotowania kilku scenariuszy zabezpieczenia transakcji walutowej w firmie.
 
Sala szkoleniowa

 

Minimalna ilość osób: 5

Mikro, Małe, Średnie i Duże przedsiębiorstwa (pracownicy i kadra zarządzająca) działające w obszarach:
 • produkcji;
 • handlu;
 • usług finansowych;
 • pozyskiwania zewnętrznych środków na inwestycje.
 
Projekt adresowany jest do:
 
 • osób odpowiedzialnych za sporządzanie analiz finansowych w przedsiębiorstwie;
 • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych;
 • osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów dla inwestorów i właścicieli oraz za inne formy komunikowania z inwestorami;
 • pracowników działów controllingu;
 • pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych;
 • osób odpowiedzialnych za sporządzenie biznesplanów i wniosków kredytowych.

Poznanie narzędzi i nabycie umiejętności usprawniających pracę finansistów, analityków finansowych oraz kadry zarządzającej  w obszarze:

 

 • interpretacji wyników finansowych/wskaźników
 • budowania modeli optymalizacyjnych za pomocą  arkusza Excel (modelowanie wielowariantowe analiz ”co jeśli” w różnorodnych obszarach finansowych;
 • analizy projektów inwestycyjnych;
 • analizy odchyleń w sprzedaży (odchyleń w cenie, wolumenie i marży);
 • analizy odchyleń w kosztach stałych;
 • analizy odchyleń w kosztach zmiennych (odchylenia w kosztach materiałów bezpośrednich, zużycia tychże materiałów kosztach robocizny, wydajności pracy);
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników projektu - praca w grupach, dyskusje na forum grupy, studia przypadków, praca indywidualną, wykłady z omówieniem przykładów z życia zawodowego i prezentacją multimedialną. 
 
Przedmiotem zajęć będą realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Zepewniamy

 • materiały szkoleniowe;

Opiekun szkolenia

Małgorzata Janik - Stec

TEL. 516 045 049
stecmalgorzata@tmsaudit.pl

Zobacz wszystkie terminy tego szkolenia

Brak dostępnych terminów!

Powiadom mnie o kolejnym terminie tego szkolenia

POWIADOM

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.