Zaufali nam - TMS

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

Zaufali nam

Nasza firma jak i nasi pracownicy należą do szerokiego grona profesjonalistów zarówno w zakresie badań sprawozdań finansowych, jak i przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych, audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych.
 
Doświadczenie w badaniu projektów to m.in.:
  • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej ul. Wilcza 8, 26-600 Radom - Umowa nr 1.6/1/1.6 SPO RZL/741/147 17.02.2005, o dofinansowanie projektu pn. „A ja nie boję się myszy” w ramach Działania 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – wartość projektu 1.646.860 PLN
  • Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko - Umowa nr Z/2.18/II/2.1/53/06/U/68/06, Projektu nr Z/2.18/II/2.1/53/06 „Wyższe kwalifikacje szansą rozwoju zawodowego osób zamieszkujących obszary wiejskie” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) – wartość projektu 1.004.382,62 PLN
  • Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1 - umowy nr Z/2.18/II/2.1/211/06/U/80/06, Projektu nr Z/2.18/II/2.1/211/06 „Szkolenie językowe i multimedialne – szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) – wartość projektu 316.888,80 PLN
  • Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „PROMAR – INTERNATIONAL” Eugeniusz Rydzik, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów - umowa nr Z/2.18/II/2.1/153/05/U/39/06, Projektu nr Z/2.18/II/2.1/153/05 „Znajomość języka angielskiego szansą awansu zawodowego oraz rozwoju woj. podkarpackiego” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) – wartość projektu 894.883,95 PLN
  • Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „PROMAR – INTERNATIONAL” Eugeniusz Rydzik, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów - umowa nr Z/2.18/II/2.1/171/05/U/47/06, Projektu nr Z/2.18/II/2.1/171/05 „Doskonalenie kwalifikacji językowych i multimedialnych pracujących osób dorosłych administracji samorządowej województwa podkarpackiego” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) – wartość projektu 1.007.993,93 PLN
  • Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „PROMAR – INTERNATIONAL” Eugeniusz Rydzik, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów - umowa nr DWF_2_1.6_124 z dnia 18 kwietnia 2006 roku, o dofinansowanie projektu pn. „Szkolenia językowe szansą dla podkarpackich pielęgniarek” w ramach Działania 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – wartość projektu 3.987.800,00 PLN
  • Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „PROMAR – INTERNATIONAL” Eugeniusz Rydzik, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów - umowa nr Z/2.18/II/2.1/167/06/U/99/06, o dofinansowanie projektu pn. „Kursy języków obcych w gminach Głogów, Sokołów Młp. i Kolbuszowa” Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) – wartość projektu 861.455,80 PLN
  • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec - Umowa nr Z/2.18/II/2.1/79/05/U/11/05, Projektu nr Z/2.18/II/2.1/79/05 „Chcę się uczy i pracować – organizacja praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. – wartość projektu 372 485,00 PLN
  • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec - Umowa nr Z/2.18/II/2.1/173/06/U/82/06, Projektu nr Z/2.18/II/2.1/173/06 „Akademia Umiejętności – szkolenia zawodowe i informatyczne” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) – wartość projektu 387.580,60 PLN
  • Kapitał Plus, ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów – Umowa nr Z/2.18/II/2.6/97/06/U/40/07, Projekt nr Z/2.18/II/2.6/97/06 „Zintegrowane staże absolwenckie w przedsiębiorstwach partnerskich elementem "Strategii Rozwoju Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych”” w ramach Działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” – wartość projektu 916 770,00 PLN.

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.