Audyty projektów UE - TMS

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

Audyty projektów UE

Firma TMS Audit oferuje Państwu profesjonalny audyt projektów oraz programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych (EFS i EFRR), Funduszu Spójności oraz programów wspólnotowych.
 
Badania prowadzimy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA (The Institute of Internal Auditors), a na jego podstawie przedstawiamy Klientowi sprawozdanie wraz z opinię audytorską. Przedsiębiorstwo nasze dysponuję wysoko wykwalifikowaną kadrą w skład, której wchodzą zarówno biegli rewidenci (wieloletnie doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych) jak również audytorzy wewnętrzni (posiadający doświadczenie w badaniu systemów zarządzania i kontroli oraz projektów finansowanych z Funduszy Europejskich).
 
Audyt świadczony przez naszą firmę jest usługą kompleksową, obejmującą:
  • audyt systemu;
  • audyt operacyjny;
  • audyt zgodności;
W skład każdego z zespołów audytowych obligatoryjnie wchodzi, zarówno biegły rewident jak i audytor wewnętrzny. Taki skład zespołu audytowego jest najbardziej efektywny.
 
Doświadczenie kadry w zakresie:
  • badania projektów finansowanych ze środków pomocowych;
  • badania prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa;
  • kontroli wniosków o płatność;
  • kontroli na miejscu realizacji projektu;

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.