Audyty - TMS

Zadzwoń i zamów konsultacje: tel: 513 093 320

Audyty

Oferujemy usługi z zakresu:
 • Stałych audytów wewnętrzny i zewnętrznych przeprowadzanych na zasadach outsourcingu wraz z sporządzaniem planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego przebiegu;
 • Przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych do projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych (inwestycyjnych oraz szkoleniowych);
 • Obsługi projektów (wnioski o płatność, sprawozdania z realizacji projektu, itp.);
 • Sporządzania biznes planów;
 • Pozyskiwanie dotacji, obsługę funduszy unijnych oraz budowanie, monitoring realizacji i rozliczanie projektów unijnych, w tym:
  • doradztwo przy doborze programu finansującego;
  • opracowanie wniosków o przyznanie dotacji;
  • opracowanie biznesplanu;
  • przeprowadzanie analiz i prognoz finansowo - ekonomicznych;
  • pilotowanie procesu ubiegania się o dotację;
  • monitoring przebiegu realizacji projektu;
  • przygotowanie raportów, sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu;
  • rozliczanie realizowanych projektów i przyznanych dotacji;
  • specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych (twardych), ale również w projektach szkoleniowo - doradczych (miękkich).

 

Ponadto oferujemy usługi z zakresu zarządzania projektami

Sukces to wielkie słowo, które dla każdego z nas znaczy coś innego. Z punktu widzenia zarządzania projektem sukces to pomyślny wynik przedsięwzięcia, będący efektem własnego lub zespołowego wysiłku i systematycznej pracy. Dla naszej firmy sukcesem jest sukces naszych klientów.

 
Naszymi klientami są głównie:
 • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże);
 • firmy szkoleniowe;
 • uczelnie wyższe;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Nasi klienci

Newsletter

Zapisz się, by otrzymać informacje z naszego serwisu.